RADA RODZICÓW 2013/2014

Na zebraniu Rady Rodziców dnia 27 września 2013r. wybrano Prezydium:

Przewodnicząca- p.Wanda Budzik

z-ca- p.Dorota Przydział

skarbnik- p.Paweł Kotwica

sekretarz- p.Artur Wolski