Dojrzałość szkolna

Dojrzałość szkolna- jak ją rozpoznać?

 

Przejawy gotowości dziecka do szkolnego uczenia się (na podstawie broszury informacyjnej opracowanej przez prof. dr hab. Annę Brzezińską).

Gotowość poznawcza- dziecko posiada podstawowe informacje o sobie, wykazuje umiejętność orientacji w przestrzeni i czasie, rozumie związki przyczynowo-skutkowe, interesuje się czytaniem, pisaniem, liczeniem, potrafi skupić uwagę, zaczyna stosować indywidualne strategie pamięciowe, interesuje się otaczającym światem, zaczyna interesować się szkołą.

Gotowość emocjonalna- dziecko potrafi wyrażać swoje emocje, rozpoznaje i umie je nazywać, rozumie swoje emocje, zaczyna je kontrolować, rozumie ich wpływ na innych ludzi.

Gotowość społeczna- dziecko potrafi inicjować kontakty i je podtrzymać, stosuje zasadę wymienności w kontaktach z innymi, umie zgodnie bawić się w grupie dzieci, współpracować.

Gotowość moralna- dziecko zna podstawowe normy i zasady, potrafi się im podporządkować, respektuje umowy zawarte z innymi ludźmi, jest obowiązkowe i wytrwałe.

Ponadto dziecko dostrzega korzyści płynące z nauki, posiada pozytywny obraz szkoły, rozumie różnice między rolą przedszkolaka a rolą ucznia, ale zna też podobieństwa pomiędzy tymi rolami.