Dokumenty

 STATUT SZKOŁY

 Regulamin ochrony danych osobowych w Librusie

Zgody, o których wyrażenie prosimy, mają charakter dobrowolny i mogą zostać w każdej chwili wycofane. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym żądania dostępu do danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 Klauzula Rodo