Dokumenty

 STATUT SZKOŁY

PROCEDURY POSTEPOWANIA W SYT. KRYZYSOWYCH

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SYT.KRYZYSOWYCH

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnetrznych i zewnetrznych zagrożeń fizycznych w szkole 

Bezpieczeństwo uczniów

 Regulamin ochrony danych osobowych w Librusie

Zgody, o których wyrażenie prosimy, mają charakter dobrowolny i mogą zostać w każdej chwili wycofane. Zapewniamy realizację przysługujących Państwu uprawnień z zakresu ochrony danych osobowych, w tym żądania dostępu do danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 Klauzula Rodo