Rada Rodziców 2014/2015

Rada Rodziców 2014/2015

przewodnicząca- Wioletta Żołyńska

z-ca przew. Paulina Jabłońska

skarbnik- Paweł Kotwica

sekretarz- Kornelia Gruszecka