Wykaz niebezpiecznych prac dla dzieci

„Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Należą do nich m.in.

  1. Rozpalanie i obsługa pieców centralnego ogrzewania; obsługa parników, i kotłów do gotowania.

  2. Obsługa maszyn do przygotowywania pasz – sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy.

  3. Obróbka drewna przy użyciu pilarki tarczowej („krajzegi”, „cyrkularki”) oraz wykonywanie czynności pomocniczych: podawanie i odbieranie materiału, usuwanie trocin.

  4. Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych.

  5. Załadunek i rozładunek drewna, ścinanie drzew, ściąganie drzew zawieszonych.

  6. Obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych.

  7. Kierowanie ciągnikiem rolniczym i innymi maszynami samobieżnymi.

  8. Obsługa Kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i okopowych, maszyn żniwnych, kosiarek rolniczych, pras do słomy i siana , kopaczek do zbioru roślin okopowych.

  9. Opróżnianie zbiorników z nieczystościami płynnymi, wywóz gnojówki, gnojowicy i zawartości szamba.

  10. Prace wykonywane w dużym hałasie, niedostatecznym oświetleniu i w pomieszczeniach zapylonych pyłami pochodzenia roślinnego lub w zagrożeniu szkodliwymi czynnikami biologicznymi ( roztocza, pasożyty zwierzęce, grzyby).

Pamiętajmy, że ferie to czas odpoczynku i regeneracji dla dzieci, a nie wzmożonych dla nich obowiązków. Zadbajmy o to, aby w atrakcyjny sposób spędziły czas choćby poprzez uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach, a podczas zabawy na podwórku, sankach i łyżwach zawsze były w miejscu bezpiecznym i pod nadzorem osób dorosłych.

Sybilla Gancarek
inspektor 
Wydział Prewencji, Rehabilitacji 
i Orzecznictwa Lekarskiego
KRUS Oddział Regionalny we Wrocławiu