Odpowiedzialność prawna za cyberprzemoc w stosunku do nieletnich

Odpowiedzialność prawna za cyberprzemoc w stosunku do nieletnich- pobiez artykuł

 

Anonimowość Internetu i telefonii komórkowej stwarza ogromne pole dla ekspresji takich zachowań, jak: wyzywanie, ośmieszanie, szantażowanie, rozprzestrzenianie kompromitujących materiałów oraz podszywanie się pod innych. Opisane powyżej działania, których doświadczają dzieci używając Internetu, w literaturze przedmiotu określa się mianem cyberprzemocy.

Artykuł analizuje aktualnie obowiązujące przepisy prawa w obszarze odpowiedzialności za działania bezprawne określane jako cyberprzemoc. Autorka przedstawia w nim możliwości dochodzenia odpowiedzialności prawnej za działania cyberprzemocowe w sytuacji, gdy ofiarami i sprawcami są małoletni.