www.synergia.librus.pl::Zapisy na r.szk.2018/19::Rodzina 500+::Nowy numer gazetki szkolnej NA LUZIE

CYFROWOBEZPIECZNI

Szkoła uczestniczy w projekcie CYFROWOBEZPIECZNI.

Na tej stronie publikowane będą działania szkoły, porady dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz zdjęcia, filmy i inne materiały dotyczące tego ważnego tematu.

Z a p r a s z a m y :)