Szkoła Promująca Zdrowie

                    Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Zgodnie z definicją szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2. Etos zdrowia w szkole, to znaczy troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły;
3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.
 
W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:
-
uczniowie;
- nauczyciele;
- rodzice;
- inni pracownicy szkoły;
- inne osoby ze społeczności lokalnej.

Nasza Szkoła po skontaktowaniu się z Wojewódzkim Koordynatorem ds. Szkoły Promującej Zdrowie, pod koniec podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do programu Szkoły Promującej Zdrowie.  W ten sposób rozpoczął się  okres przygotowawczy w naszej szkole, w trakcie którego:

- odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie tworzenia SzPZ

- dokonano wstępnej diagnozy potrzeb i zasobów środowiska, przeprowadzając ankiety dotyczące klimatu społecznego, samopoczucia i edukacji zdrowotnej

-- powołano szkolnego koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie oraz zespół do spraw promocji zdrowia