Egzamin ósmoklasisty

 

 Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów.

Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania!

Zapraszamy od 16 marca na stronę https://www.cke.gov.pl


 

https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/ co drugi dzień jeden test


 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

- adresy stron internetowych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu oławskiego w zakłdce Doradztwo zawodowe

 

Informacje dotyczące Egzaminu ósmoklasisty

Termin główny egzaminu ósmoklasisty: 21,22,23 kwietnia 2020 r.

https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego-_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/
  2. matematyki- _EGZAMIN_OSMOKLASISTY-Matematyka.
  3. języka obcego nowożytnego- EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Podstawa_programowa/_Jezyk_obcy_nowozytny.pdf

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

INFORMATOR POBIERZ

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.