Doradztwo zawodowe

Wewnątrzkolny system doradztwa zawodowego


Celem preorientacji zawodowej wychowania przedszkolnego jest

-wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu,

-kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania,

-pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci

-stymulowanie ich pro-zawodowych marzeń,

 

Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest

-wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy,

-rozwijanie pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji

stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

 

Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest

- poznawanie własnych zasobów,

- zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy,

- kształtowanie pozytywnej i proaktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji

- stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.

 

Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest

-przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów,

- informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

TESTY Diagnnostyczne- kliknij i zrób sobie test (szeroki wybór testów predyspozycji zawodowych)