Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp

Szkoła Podstawowa w Chwalibożycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spchwalibozyce.superszkolna.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa w Chwalibożycach

Chwalibożyce 1c, 55-200 Oława

tel.: 71 3014687

e-mail: spchwalibozyce@op.pl

          Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

– linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze.

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

– filmiki publikowane na stronie szkoły nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.

 

Data publikacji strony: 11 października 2010 r

– aktualizacje : na bieżąco

Oświadczenie sporządzono 13 marca 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona www.spchwalibozyce.superszkona.pl posiada następujące ułatwienia:

 • dobry kontrast

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

 • podświetlane linki

 • na bieżąco aktualizowane informacje

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor szkoły – Monika Piasecka-Galej

e-mail: spchwalibozyce@op.pl

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności- Monika Piasecka-Galej, Kamila Szyszka
e-mail: spchwalibozyce@op.pl, kamilasz@net.hr
Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ulicy. Do szkoły prowadzi jeszcze 5 innych wejść: jedno od parkingu, 3 od placu zabaw i jedno z tyłu szkoły. Przy każdym wejściu zawsze znajdują się schodki, ale bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych. ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. W godzinach pracy szkoły otwiera się przynajmniej dwoje drzwi.

 2. Osobami udzielającymi informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 3. Budynek posiada piwnicę, parter, piętro i strych. Szkoła nie posiada wind.

 4. Dla uczniów i pracowników szkoły, w części głównej oraz z tyłu szkoły znajdują się toalety.

 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych

 7. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.

 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.