EKOLOGIA

Pomagamy ptakom w zimie.


Okres chłodów oraz śnieżnej aury jest czasem trudnym do przetrwania dla wielu zwierząt zimujących w Polsce. W związku z tym, uczniowie koła przyrodniczego wraz opiekunką, podjęli się w tym roku zadnia zorganizowania ptasiej stołówki. W pobliżu szkoły założyliśmy dwa karmniki dla ptaków, gdzie dostarczmy im ziaren, owoców i słoniny. W wolnych chwilach prowadzimy obserwacje dzięki, którym możemy z bliska obserwować i uczyć się rozpoznawać ptaki odwiedzające nasze karmniki. Do tej pory zaobserwowaliśmy: sikory bogatki, mazurki, wróble, sierpówki, gawrony. Liczymy, że wśród ptaków szybko rozniesie się wieść o naszej ptasiej stołówce i będziemy mogli gościć ich więcej. Wszystkim, którym los zimujących u nas ptaków nie jest obojętny, zachęcamy do przynoszenia karmy dla ptaków do szkoły.Rok szkolny 2017/18


 Zachęceni sukcesami uczniów oraz zaangażowaniem naszej społeczności szkolnej, w bieżącym roku szkolnym ponownie przystapiliśmy do konkursu Zielony Las organizowanym przez ZGO w Gaci.

Zwracamy się z prośbą o selektywną zbiórkę surowców wtórnych (makulatura, butelki PET oraz baterie) oraz przynoszenie ich do szkoły.


ROK  SZKOLNY 2016/2017

Uczniowie klasy VI otrzymali nagrodę pieniężną za zajecie II miejsca w konkursie selektywnej zbiórki surowców wtórnych - Zielony Las.


       

       W bieżącym roku szkolnym ponownie bierzemy udział
   w Konkursie Zielony Las organizowanym przez  ZGO Gać,
                  jest to już XV edycja tego konkursu.
 

             Nasz szkoła wielokrotnie była
laureatem konkursu,
        dlatego mamy nadzieję, że w selektywnej zbiórce makulatury,
              butelek PET oraz baterii ponownie będziemy najlepsi.

             Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli     
            oraz 
mieszkańców z obwodu naszej szkoły do wzięcia
      
                 udziału w konkursie.

ROKSZKOLNY 2014/2015

Już zaczęła się Xlll edycja konkursu Zielony Las.

Zbieramy butelki, baterie i makulaturę.

 za 1 kg butelek plastikowych PET-3 punkty

za kg makulatury-1p

za kg zużytych bateri-3p


ROK SZKOLNY 2013/2014

14.09.2013R.

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu "Zielony Las" zorganizowanego przez Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Gaci. 
Konkurs polega na selektywnej zbiórce baterii, puszek, makulatury oraz plastikowych butelek PET. 
Zachęcam do udziału w konkursie wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców wiosek z obwodu naszej szkoły. 

Do szkoły można przynosić zużyte baterie, puszki, makulaturę oraz plastikowe butelki typu PET.

Prosimy o przeliczenie na sztuki, a makulature na kilogramy.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie

http://www.ekodziekujemy.pl/konkurs-zielony-las


ARCHIWUM

22 września, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska i kuratorów oświaty, odbyła się w Krakowie X Ogólnopolska Konferencja Szkoły dla Ekorozwoju. Program konferencji obejmował omówienie doświadczeń i osiągnięć z perspektywy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, działania na świecie i priorytety na przyszłe lata międzynarodowego programu Eco-Schools.

 


Ważnym punktem było uroczyste wręczenie certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej i Zielonej Flagi. Miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymały szkoły, które w szczególny sposób podnosiły świadomość ekologiczną uczniów, pobudzały i skupiały aktywność społeczną oraz przez przykład i działanie tworzyły aktywne środowisko wychowawcze.

Kapituła doceniła pracę SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWALIBOŻYCACHna rzecz zrównoważonego rozwoju i przyznała certyfikat za rok 2011.
 
Serdecznie dziękujemy zaangażowanym uczniom, rodzicom, nauczycielom i przyjaciołom naszej szkoły. Spróbujemy wzmacniać swój proekologiczny wizerunek poprzez podejmowanie nowych inicjatyw na rzecz środowiska.
 
BOŻENA HERBA
 
http://ekoszkola.pl/pl/blog/aktualnosci/2011/09/27/217-eko-certyfikatow-trafilo-do-szkol