NAUKA ZDALNA 20/21

W przypadku konieczności wygenerowania nowego hasła:

    1. do dziennika elektronicznego Librus należy się kontaktować, pisząc do wychowawcy klasy;

    2. do konta w MS TEAMS należy kontaktować się z dyrektorem, pisząc w dzienniku elektronicznym.