Kadra

Monika Piasecka-Galej

Funkcja: Nauczyciel

Dyrektor szkoły

Elzbieta Gardynik

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Józwenko

Funkcja: Nauczyciel

Alicja Grabarz

Funkcja: Nauczyciel

Maria Grzesiowska

Funkcja: Nauczyciel

Teresa Stolf

Funkcja: Nauczyciel

Anna Kotwica

Funkcja: Nauczyciel

Kamila Szyszka

Funkcja: Nauczyciel

Bożena Herba

Funkcja: Nauczyciel

Anna Jurkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Iwona Drozdowska-Kulicka

Funkcja: Pedagog

Jacek Chlebny

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Wróż

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Anna Misztela

Funkcja: Psycholog