Aktualności

22 maja 2017 17:32 | Aktualności

Reforma edukacji w naszej szkole

ZMIANY PROGRAMOWE od r.szk. 2017/2018:

Nowa podstawa programowa w klasach: I, IV i VII.

W klasie I nie ma większych zmian w treściach kształcenia oraz przeznaczonej ilości godzin. Zajęcia będą odbywały się w sposób zintegrowany, beda zajęcia j.angielskiego, informatyki, religii.

Klasa IV rozpoczyna nową, pięcioletnią podstawę programową. Uczniowie rozpoczynają II etap edukacyjny, podzielony na przedmioty:

j.polski-5, j.angielski-3, matematyka-4, wf-4, historia-1, muzyka-1, plastyka-1, technika-1, informatyka-1

Dodatkowym językiem obcym, obowiązkowym dla klasy IV będzie j.niemiecki-2

religia-2.

W kolejnych latach pojawią się przedmioty: w kl.V-geografia, biologia,

w kl.VII-fizyka, chemia, doradztwo zawodowe,

- w kl.VIII- wiedza o społeczeństwie-1, edukacja dla bezpieczeństwa-2

Klasa VII

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej zawiera wszystkie potrzebne i wymagane treści w kształceniu uczniów klas 7 i 8 w nowej strukturze szkoły podstawowej (przekładające się na egzamin ósmoklasisty). Uczniowie tych klas będą wypełniali program stanowiący kontynuację tego, który realizowali w klasach 4-6. Program ma ich przygotowywać do podjęcia dalszej nauki w wybranym typie szkół ponadpodstawowych, począwszy od roku szkolnego 2019/2010.

-j.polski-5, matematyka-4, j.angielski-3, historia-2, muzyka-1, plastyka-1, informatyka-1, wych. do ż. w rodz.-II sem

-nowe przedmioty: j.niemiecki-2, biologia-2, chemia-2, geografia-2, fizyka-2, doradztwo zawodowe-I sem

PODRĘCZNIKI

Od r.szk. 2017/2018 wszystkie podręczniki i wybrane ćwiczenia będą zakupione przez szkołę, z dotacji Państwa.

KADRA NAUCZYCIELSKA

Wszyscy nauczyciele są zatrudniani zgodnie z kwalifikacjami. Nowych przedmiotów w kl.VII będą uczyć nauczyciele gimnazjum.

Wszyscy nauczyciele szkół podstawowych wzięli udział w szkoleniach z wdrażania nowej podstawy programowej.

BAZA SZKOŁY

Baza szkoły jest uzupełniana na bieżąco. Obecnie dyrektorzy składają do gminy zapotrzebowanie na zakup pomocy dydaktycznych do nauki nowych przedmiotów.

Przeczytano: 379 razy. Wydrukuj|Do góry