Komunikaty

13 maja 2019 08:07 | Komunikaty

Informacja w sprawie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za 2018 r obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu jednostki oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego znajduje się na stronie bip.gminaolawa.pl

czytaj więcej »

13 marca 2017 13:59 | Komunikaty

Badania przesiewowe słuchu

Szanowni Rodzice, W okresie od marca do czerwca b.r. realizowany jest kolejny Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z publicznych szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich. Program jest adresowany do uczniów z klas I i VI. Partnerami Programu są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia...

czytaj więcej »

09 marca 2017 09:35 | Komunikaty

Zapisy na nowy r.szk. 2017/2018 AKTUALIZACJA

Zapisy na nowy rok szkolny 2017/2018. Proszę pobrać wnisoki, czytelnie wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoly. Wnioski sa również do pobrania w szkole. ZARZĄDZENIE WÓJTA wraz z załącznikami poniżej. ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

czytaj więcej »

05 grudnia 2016 20:17 | Komunikaty

Konsultacje dla rodziców

13 grudnia 2016r. zapraszamy na konsultacje oraz kiermasz świąteczny. klasy 0-III w godz. 16-17tej klasy IV-VI- 17 do 18-tej

czytaj więcej »

06 maja 2016 12:29 | Komunikaty

Majowe zebranie z rodzicami

11 maja 2016r o godz. 16.00-młodsi i 16.30-starsi odbędzie sie zebranie z rodzicami ---zapraszamy---

czytaj więcej »

06 kwietnia 2016 11:26 | Komunikaty

Krus- wakacje rehabilitacyjne

K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a

czytaj więcej »

29 marca 2016 16:43 | Komunikaty

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzedzie Gminy

W Urzędzie Gminy Oława, w filialnym budynku na ul. Nowodojazdowej 9, pok. Nr 4 mogą Państwo otrzymać bezpłatną pomoc prawną od radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Bezpłatna pomoc prawna jest udzielana: poniedziałki i wtorki od godz....

czytaj więcej »

29 marca 2016 16:40 | Komunikaty

Rodzina 500+

W sprawie programu 500+ informuję, że wszelkie formalności (składanie wniosków, informacje techniczne) realizaowane są przez 2 panie zatrudnione przez Gminę Oława. Siedziba znajduje się na ul. Nowodojazdowej 9, pok. nr 4, tel. 71/3812259, e-mail:sw1@gminaolawa.pl lub sw2@gminaolawa.pl gminaolawa.pl...

czytaj więcej »

20 marca 2016 12:37 | Komunikaty

Oławski Klub Kajakowy

Zebranie informacyjne dla rdziców, odbędzie się 22 i 29 marca 2016 w Ścinawie Polskiej, w Tawernie Kapitańskiej.

czytaj więcej »

07 marca 2016 12:41 | Komunikaty

Zebranie z rodzicami

Zapraszamy 17 marca 2016r. godz. 16-młodsi, ok.16.30- starsi na zebranie z rodzicami, konsultacje z nauczycielami oraz wystawę wielkanocnych ozdób.

czytaj więcej »