Komunikaty

17 kwietnia 2020 13:44 | Komunikaty

Pomoc psychologicza i inna w Mikoszowie

Nowo otwarty Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Mikoszowie. Chciałbym zaprosić państwa do zapoznania się z naszą ofertą i zaprosić do kontaktu. Nasze konsultacje są w pełni nieodpłatne. W załączniku przesyłam tymczasową ofertę...

czytaj więcej »

13 marca 2020 12:11 | Komunikaty

Komunikat dyrektora

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach. Prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub mailową. Prosimy o kontakt...

czytaj więcej »

26 lutego 2020 09:39 | Komunikaty

Informacja GIS nt koronowirusa

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji...

czytaj więcej »

13 maja 2019 08:07 | Komunikaty

Informacja w sprawie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe za 2018 r obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu jednostki oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego znajduje się na stronie bip.gminaolawa.pl

czytaj więcej »

13 marca 2017 13:59 | Komunikaty

Badania przesiewowe słuchu

Szanowni Rodzice, W okresie od marca do czerwca b.r. realizowany jest kolejny Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z publicznych szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich. Program jest adresowany do uczniów z klas I i VI. Partnerami Programu są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia...

czytaj więcej »

09 marca 2017 09:35 | Komunikaty

Zapisy na nowy r.szk. 2017/2018 AKTUALIZACJA

Zapisy na nowy rok szkolny 2017/2018. Proszę pobrać wnisoki, czytelnie wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoly. Wnioski sa również do pobrania w szkole. ZARZĄDZENIE WÓJTA wraz z załącznikami poniżej. ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

czytaj więcej »

05 grudnia 2016 20:17 | Komunikaty

Konsultacje dla rodziców

13 grudnia 2016r. zapraszamy na konsultacje oraz kiermasz świąteczny. klasy 0-III w godz. 16-17tej klasy IV-VI- 17 do 18-tej

czytaj więcej »

06 maja 2016 12:29 | Komunikaty

Majowe zebranie z rodzicami

11 maja 2016r o godz. 16.00-młodsi i 16.30-starsi odbędzie sie zebranie z rodzicami ---zapraszamy---

czytaj więcej »

06 kwietnia 2016 11:26 | Komunikaty

Krus- wakacje rehabilitacyjne

K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a

czytaj więcej »

29 marca 2016 16:43 | Komunikaty

Nieodpłatna pomoc prawna w Urzedzie Gminy

W Urzędzie Gminy Oława, w filialnym budynku na ul. Nowodojazdowej 9, pok. Nr 4 mogą Państwo otrzymać bezpłatną pomoc prawną od radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Bezpłatna pomoc prawna jest udzielana: poniedziałki i wtorki od godz....

czytaj więcej »