Komunikaty

09 marca 2017 09:35 | Komunikaty

Zapisy na nowy r.szk. 2017/2018 AKTUALIZACJA

Zapisy na nowy rok szkolny 2017/2018. Proszę pobrać wnisoki, czytelnie wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoly. Wnioski sa również do pobrania w szkole.

ZARZĄDZENIE WÓJTA wraz z załącznikami poniżej.

ZAPISY DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHWALIBOŻYCACH

na rok szkolny 2017/2018

Realizacja rocznego obowiązku wychowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich  (rocznik 2011) będzie odbywała się w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach.

Rodzice mają także możliwość zapisania dzieci pięcioletnich (rocznik 2012) do oddziału przedszkolnego w celu odbycia przez nie rocznego obowiązku wychowania przedszkolnego.

Zapisom podlegają dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły: Chwalibożyce, Jankowice Małe, Owczary.

Do szkoły mogą zostać przyjęte dzieci spoza obwodu po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

Składanie wniosków zgłoszeniowych o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego odbywać się będzie od 27 marca 2017r. do 10 kwietnia 2017 r.

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic lub prawny opiekun dziecka w sekretariacie danej placówki (7.30-13.30), tel. 71 301 46 87

W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty (do wgłądu): 

  1. Dowód osobisty rodzica.

  2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

  3. Dokument zawierający PESEL dziecka.

  4. W przypadku, jeśli dziecko ma innego, niż biologicznego rodzica, opiekuna prawnego – wyrok właściwego sądu o powierzeniu opieki nad dzieckiem.


Przeczytano: 1064 razy. Wydrukuj|Do góry