Komunikaty

13 marca 2017 13:59 | Komunikaty

Badania przesiewowe słuchu

Szanowni Rodzice,

W okresie od marca do czerwca b.r. realizowany jest kolejny Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z publicznych szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich. Program jest adresowany do uczniów z klas I i VI.

Partnerami Programu są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”.

Program jest wspierany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Matki i Dziecka przy Ministerstwie Zdrowia oraz wojewódzkie kuratoria oświaty.

Do szkół uczestniczących w Programie zostały wysłane paczki z listem przewodnim (w załączeniu) oraz z materiałami dla rodziców.

Z wyrazami szacunku, Kierownik Programu, prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński

Można zgłaszać chęć wzięcia udziału w badaniu, w przypadku niepokojących objawów u dziecka klas II, III, IV lub V w sekretariacie szkoły lub poprzez eDziennik u dyrektora szkoły.

Przeczytano: 421 razy. Wydrukuj|Do góry